C# ile Girilen Sayının Tek yada Çift Olduğunun Kontrolü,1'den 100'e Kadar Tek Sayıları Toplama

  C#'ta bir sayının tek mi yada çift mi olduğunu anlamak için operand alma operatörü olan "%" operatörü kullanılır."%" operatörü bize birinci sayının ikinci sayıya bölümünden kalanı vermektedir.Bu konuda küçük bir uygulamayla sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu göstereren basit bir program yazacağız.Sonrasında da C# ile 1'den 100'e kadar tek sayıları toplama işleminin nasıl yapıldığını göreceğiz.
C#-tekmi-ciftmi

 

 

C# Sayı Tek mi? Çift mi? Örnek Uygulama

 

C#-tekmi-ciftmi-2
  Uygulama Arayüzü


Kodların Tamamı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Tek Cift Kontrol
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sayi1 = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
      if (sayi1 % 2 == 1)
      {
        lblSonuc.Text = "Girdiğiniz sayı tektir";
      }
      else
      {
        lblSonuc.Text = "Girdiğiniz sayı çifttir";
      }
    }
 
  }
}

 

 Kodlara Bakalım

 

 int sayi1 = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
Yukarıdaki satırda TextBox'tan aldığımız string tipindeki değeri Int türüne çeviriyoruz.

if (sayi1 % 2 == 1)
Bu satırın anlamı şudur: Eğer sayı tekse if bloğunun içindeki kodlar çalıştırılır,sayı çiftse else bloğunun içindeki kodlar çalıştırılır.Bu satır aşağıdaki şekilde de yazılabilirdi:

if (sayi1 % 2 == 0)
Bu yazımda da eğer sayı çiftse if bloğunun içindeki,tekse else bloğunun içindeki kodlar çalıştırılır.

İki yazımda doğrudur,hangisini kullanacağınız tamamen size bağlıdır."==" operatörünün yerine istenirse "!=" operatörü de kullanılabilir.

Örnek Resimler


C#-tekmi-ciftmi-3

C#-tekmi-ciftmi-4

C# İle 1'den 100'e Kadar Olan Tek Sayıların Toplamını Bulma


    private void TekSayiTopla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sonuc = 0;
      for (int i = 1; i <= 100; i++)
      {
        if (i % 2 == 1)
        {
          sonuc = sonuc + i;
        }
      }
      lblSonuc.Text = sonuc.ToString();
    }


Yukardaki kodları inceleyelim.Buradaki mantık yukarıda tek mi?,çift mi? mantığıyla birebir aynıdır. For ile 1'den yüze kadar döngü içerisinde sayıları saydırıyoruz.İf satırı ile de önce tek sayıları bulup,sonrasında da sayıları topluyoruz.Döngünün her 1 değerlik artışında aynı zamanda toplama işlemi de yapılmaktadır.En son olarak bulunan toplam sonucu Label'a yazdırıyoruz.Aynı mantıktan hareketle istenirse çift sayılarda bulunabilir.Bu durumda sadece İf içindeki 1'i 0 yapmamız yeterli.